Funkcje Timepota

Monitorowanie czasu pracy

 • automatyczne monitorowanie czasu Wystarczy włączyć / wyłączyć timer, kiedy zaczynasz lub kończysz zadanie
 • manualne rejestrowanie czasu Wpisuj ręcznie czas trwania zadania bezpośrednio w widoku tygodniowym
 • inteligentne przypomnienia Wysyłaj przypomnienia, gdy ktoś zaloguje mniej godzin niż zazwyczaj
 • wiele formatów rejestrowania czasu Rejestruj swój czas używając tylko klawiatury
 • zaawansowane wyszukiwanie podczas wpisywania hasła

Zarządzanie projektem

 • przypisywanie projektów do grup / klientów Organizuj swoje projekty w przejrzystej strukturze
 • kolory projektów Przypisuj kolory do projektów dla lepszego ich zwizualizowania
 • nielimitowane projekty Dodawaj dowolną liczbę projektów, nie musisz za to płacić
 • archiwizowanie projektów Używaj zarchiwizowanych zakończonych projektów dla porównania lub analizy

Zarządzanie użytkownikami

 • organizowanie użytkowników w zespoły Stwórz swoją strukturę organizacji/projektu
 • filtrowanie i przeszukiwanie listy użytkowników Filtruj użytkowników według swoich zespołów/określonego zespołu
 • przypisywanie użytkowników do projektów Określ projekty, do których dany zespół ma mieć dostęp
 • 3 role użytkowników Administrator, manager, zwykły użytkownik
 • nielimitowana liczba użytkowników Dodaj tylu użytkowników, ilu chcesz. Będziemy pobierać opłaty co miesiąc, tylko za aktywnych użytkowników
 • przeglądanie i edytowanie danych członków zespołu Jako administrator lub manager możesz przeglądać i edytować godziny zarejestrowane przez dowolnego użytkownika
 • dezaktywacja użytkowników Dezaktywuj użytkowników, którzy nie są już aktywni
 • reaktywacja użytkowników Reaktywuj użytkowników, gdy zaczną pracę
 • blokowanie Timepota Zablokuj edytowanie przeszłych wpisów
 • logowanie za pomocą google, microsoft lub e-maila/hasła Wiele sposobów tworzenia konta - skorzystaj z najbardziej odpowiedniego dla Twojej organizacji

Raporty

 • wydajne filtrowanie Filtruj dane według użytkowników, zespołów, projektów, dat, a nawet dowolnie wpisanych haseł
 • wiele typów agregacji Zobacz swoje dane zagregowane według dnia/miesiąca/kwartału, według użytkownika, zadania lub projektu
 • eksportowanie PDF, CSV
 • udostępnianie raportów Udostępniaj określone raporty osobom bez konta Timepot
 • przejrzyste i pomocne wykresy Wybierz diagramy w stylu słupkowym lub kołowym, aby zaprezentować twoje dane

Finanse

 • stawki godzinowe i miesięczne projektu Określ swoją stawkę godzinową lub miesięczny dochód za projekt
 • stawki niestandardowe Jeśli naliczasz różne stawki dla różnych użytkowników, możesz to również zdefiniować w Timepocie
 • projekty ze stałą ceną Określ koszt projektu po stałej cenie i przewidywane obciążenie pracą
 • wiele dostępnych walut Wybierz walutę, w której chcesz rozliczać swoich klientów
 • automatyczne przeliczanie walut W raportach finansowych wszystkie dane zostaną automatycznie przeliczone na wybraną walutę
 • godzinowe i miesięczne stawki użytkowników Obsługujemy stawki godzinowe i miesięczne. Możesz również określić walutę wynagrodzenia
 • możliwość zmiany stawek w każdej chwili Jeśli z czasem zmienisz stawkę lub wynagrodzenie za projekt, możesz ją zmienić także w Timepocie. Zachowamy historię i weźmiemy ją pod uwagę w raportach finansowych
 • raporty rentowności Wysoce konfigurowalne raporty - filtruj dane według użytkowników, projektów, dat i generuj miesięczne/kwartalne wykresy sald i przychodów/wydatków projektu

Zarządzanie dniami wolnymi

 • wakacje Użytkownicy mogą dodawać/wyświetlać daty swoich urlopów
 • choroba Oznaczaj dni wolne jako zwolnienia chorobowe
 • dni wolne zespołu Planuj swoje zadania z wyprzedzeniem, przeglądając dni wolne od pracy całego zespołu
 • powiadomienia o dniu wolnym Możemy wysyłać powiadomienia do administratorów lub managerów za każdym razem, gdy ktoś zgłosi dzień wolny
 • widok roczny, miesięczny i tygodniowy Filtruj i wyświetlaj wolne dni zgodnie ze swoimi potrzebami

Rozszerzenia

 • rozszerzenie Timepota do Chrome Śledź czas w Jira, Trello, Youtrack, Gmailu, dokumentach, slajdach i arkuszach Google

Wsparcie

 • wsparcie klienta Użyj zakładki feedback w aplikacji, żeby się z nami skontaktować. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc
 • wsparcie priorytetowe W przypadku dużych firm na życzenie możemy dodać/dostosować nowe funkcje
 • importowanie danych Zacznij korzystanie z Timepota od zaimportowania historycznych danych z innych aplikacji do rejestrowania czasu pracy

API dla deweloperów