Wpis gościnny – Krzysztof Janik “Wycena przedsiębiorstwa/startupu”

Czym jest wycena przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstwa / startupu jest mierzalną formą odzwierciedlenia wartości zasobów przedsiębiorstwa, na podstawie wybranej metody wyceny przedsiębiorstwa. W poniższej publikacji przedstawię i pomogę Ci zrozumieć metody wyceny przedsiębiorstwa.

Jakie są cele wyceny przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstwa / startupu jest przeprowadzana przed podjęciem decyzji o:

  • pozyskaniu finansowania od Inwestorów,
  • określeniu udziałów założycieli startupu
  • zakupie biznesu / startupu.
  • wejściu na rynek kapitałowy

Wycena przedsiębiorstwa przeprowadzana jest również, gdy planowane jest przeprowadzenie postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacyjnego czy w czasie podziału, lub łączenia przedsiębiorstw. Wycena ma też duże znaczenie, gdy firma stara się o kredyt lub ustalane jest ubezpieczenie czy wypłacane odszkodowanie. Weryfikacja podatkowa to kolejny powód dla którego wykonywana jest wycena firmy.

Jakie są metody wyceny przedsiębiorstwa?

  1. Metoda majątkowa wyceny przedsiębiorstwa
  2. Metoda dochodowa wyceny przedsiębiorstwa
  3. Metoda porównawcza wyceny przedsiębiorstwa

Poniżej przedstawiłem opis i wyjaśnienie poszczególnych metod.

1. Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstwa

W tym przypadku wycena przedsiębiorstwa jest wyliczana na podstawie szacowanej wartości jego majątku. Rodzaje wyceny przedsiębiorstwa metodą majątkową:

  • Metoda księgowa wyceny przedsiębiorstwa – przyjmuje się dla przedsiębiorstw, które kontynuują swoja działalność,
  • Metoda odtworzeniowa wyceny przedsiębiorstwa – przyjmuje się dla przedsiębiorstw, które kontynuują swoja działalność,
  • Metoda likwidacyjna wyceny przedsiębiorstwa – stosowana dla przedsiębiorstw, które są lub będą w stanie likwidacji.

2. Metoda dochodowa wyceny przedsiębiorstwa

Metoda dochodowa wyceny przedsiębiorstwa jest  najczęściej stosowaną metodą wyceny. W ocenie inwestorów ta metoda najlepiej odzwierciedla rzeczywistą wartość biznesu. Wycena przedsiębiorstwa według metod dochodowych wynika ze zdolności biznesu do generowania nadwyżek przepływów pieniężnych w przyszłości. Z perspektywy Inwestora wybrana firma jest warta tyle, co wartość przewidywanych nadwyżek finansowych jakie zostaną wypracowane przez dany biznes. Metoda DCF opiera się na zdyskontowanych na dzień przygotowania wyceny przyszłych wolnych przepływów pieniężnych, czyli gotówki jaka wypracuje biznes w kolejnych okresach funkcjonowania na rynku. Podstawą do zrealizowania tego rodzaju wyceny przedsiębiorstwa jest prognoza finansowa biznesu / startupu w minimum dwu letnim horyzoncie czasu. W tej metodzie finalna wycena startupu / przedsiębiorstwa jest w dużym stopniu uzależniony od przyjętej stopy dyskonta.

3. Metody porównawcze wyceny przedsiębiorstwa
W tej metodzie wycena przedsiębiorstwa / startupu przeprowadza jest na podstawie porównania do wycenionych spółek obecnych na rynku kapitałowym lub tych które udostępniły swoje szczegółowe dane. Na tej podstawie ustalana jest wycena firmy.

Ogólny wzór, który określa wartość przedsiębiorstwa dla metody porównawczej, wygląda następująco:

WP=WEM WP=WEM

gdzie:

WP – wycena przedsiębiorstwa

WE – wielkość ekonomiczna

M – mnożnik

Główną metodą klasyfikacji metod porównawczych jest stosowany rodzaj mnożnika, a całą wycenę należy rozpocząć od wyboru adekwatnych do biznesu spółek notowanych na regulowanym rynku kapitałowym, które będę stanowiły bazę porównawczą.

Metody porównawcze wyceny przedsiębiorstwa dają możliwość przeprowadzenia prostszych obliczeń niż metoda DCF. Odwołują się do bieżących wartości rynkowych, a dane potrzebne do wyceny są ogólnodostępne i łatwe do pozyskania. Pozwalają uniknąć subiektywnych prognoz wartości i opierają się na określeniu wyceny przedsiębiorstwa / startupu na podstawie odpowiednich transakcji.

Mam nadzieję, że w tym wpisie udało mi się przedstawić w sposób zrozumiały złożone zadanie jakim jest wycena  startupu / przedsiębiorstwa. Jaki widać, jest to dość złożone zagadnienie, więc w razie pytań, czy niejasności zachęcam do kontaktu.

 

Autor: KRZYSZTOF JANIK | Partner Zarządzający Enterprise Startup
Skip to toolbar